112

 
Centrum powiadamiania ratunkowego -
jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy                                                
 
 karetka 999 - Pogotowie Ratunkowe  
 straz 998 - Straż Pożarna
policja 997 - Policja
 

986 - Straż Miejska

 

981 - pogotowie drogowe

984 - pogotowie rzeczne

985 - MOPR, WOPR, GOPR i TOPR

987 - centrum zarządzania kryzysowego

991 - pogotowie energetyczne

992 - pogotowie gazowe

993 - pogotowie ciepłownicze

994 - pogotowie wodno - kanalizacyjne