A oto kilka danych dotyczących naszej parafii. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie liczy około 10 000 wiernych. Proboszczem wspólnoty parafialnej jest Ksiądz Kanonik Ryszard Hendzel. Obecnie w pracy duszpasterskiej pomaga Księdzu Proboszczowi dwóch Księży Prefektów. Na terenie parafii znajdują się trzy przedszkola, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Specjalna nr 14, Zespół Szkół Samochodowych nr 10, prywatna Szkoła Atlas i Zespół Szkół nr 12. Oprócz Księży Prefektów zatrudnionych jest ośmiu Katechetów świeckich, którzy mają lekcje religii po dwie godziny tygodniowo. Dodatkowa katecheza uczniów odbywa się także w kościele. Obejmują one młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Mają też miejsce katechezy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, które są zarazem kursem przedmałżeńskim. Odbywają się one raz w miesiącu, tak samo jak katechezy dla osób dorosłych.
      Obraz życia religijnego w parafii odzwierciedla przede wszystkim niedziela – Dzień Pański. W tym dniu jest odprawianych pięć Mszy świętych, a mianowicie o godzinie 7,30; 8,30; 10,30 – suma, o godzinie 12,00 Msza święta dla dzieci i o godzinie 17,00 Msza święta dla młodzieży. W niedzielnych Mszach świętych uczestniczy przeciętnie około 1980 osób. W dni powszednie Eucharystia jest sprawowana o godzinie 7,30 i o godzinie 17,00. Życie duszpasterskie w znaczący sposób ożywiają różnorakie grupy modlitewne i stowarzyszenia. Są to: Rada Duszpasterska, Akcja Katolicka, Caritas, Grupa Porządkowa "Totus Tuus" Duszpasterstwo Diecezjalne Policji, Duszpasterstwo Diecezjalne Kolejarzy, Straż Honorowa NSPJ i Żywy Różaniec. Grupom parafialnym przyświeca jeden cel a mianowicie budowanie Królestwa Bożego w lokalnej społeczności parafialnej. Od dwóch lat istnieje przy parafii Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej nr 2 w mieście Koszalinie dla osób sprawnych psychicznie inaczej. Jest to Dom pobytu dziennego. Dekanat ma możliwość skorzystania w każdy I-szy wtorek miesiąca w Zintegrowanej Poradni Rodzinnej. Apel Maryjny połączony z nabożeństwem Lourdzkim jest organizowany dla całego dekanatu. Oby to nabożeństwo łączyło wszystkich wiernych naszego miasta i przyczyniało się do życia według wiary i zgodnie z duchem Ewangelii Chrystusowej. W ten sposób dziękujemy za dar powołania do służby Bożej w Kościele i wypełniania naszej misji.


KOŚCIELE ŚWIĘTY CHWAL SWOJEGO PANA !

Wstecz