01 Kosciol

     Dane ogólne: Kościół świętego Józefa Rzemieślnika zbudowany jest na osiedlu "Lechitów" przy ul. Łużyckiej 12 A. Świątynia była konsekrowana 15 października 2000 roku. Poświęcenie kościoła w roku jubileuszowym jest szczególnym znakiem Bożej Opatrzności i błogosławieństwa Bożego. Fundatorem kościoła jest cała Parafia.

Proboszczem i budowniczym świątyni jest Ksiądz Ryszard Hendzel, projektantami są: mgr inż. arch. Irena Skowyrska i mgr inż. arch. Stanisław Skowyrski – małżeństwo z Koszalina. Zaprojektowany przez nich kościół ma kształt prostokąta z dwoma trójkątnymi wnękami. W jednej wnęce mieści się nadstawka z Tabernakulum, a drugą tworzy grota Matki Bożej z Lourdes. Świątynia składa się z niszy będącej prezbiterium, nawy głównej i dwóch naw bocznych. Przyległymi pomieszczeniami do kościoła są: zakrystia, kruchta i wieża.

02 plac

03 plac 04 Figura Matki Bozej Fatimskiej

Usytuowanie: Kościół świętego Józefa Rzemieślnika otoczony jest placem z trawnikami i drzewami, na którym między innymi stoi figura Matki Bożej Fatimskiej. To Ona wita wszystkich wiernych i zachęca swym uśmiechem do nawiedzenia Przybytku Jej Syna. Kościół zbudowany jest w stylu XX wieku z charakterystycznymi obudowaniami wejść oraz wieżą z dzwonami cyfrowymi i zegarem. Dzwony o godzinie siódmej wygrywają melodię: "Kiedy ranne wstają zorze..." a w południe: "Ave Maryja", zaś wieczorem o godzinie 21-szej: apel jasnogórski. Do świątyni prowadzą schody; ich długość sprzyja skupieniu i wyciszeniu się z zewnętrznego zgiełku. Dla niepełnosprawnych osób zrobiony jest podjazd, w celu umożliwienia wejścia do kościoła. Główne wejście jest ozdobione dużym metalowym krzyżem.

Kruchta: Do wnętrza świątyni wprowadza nas radosna postać Chrystusa namalowanego na obrazie techniką sgrafitto z podpisem: PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY. Zbliżamy się nawą główną przed Tabernakulum. Tam są dwa małe żyrandole z wiecznymi lampkami, które się palą dzień i noc, przypominają o obecności utajonego B o g a.

TABERNAKULUM: W głębi trójkątnej wnęki stoi nadstawka z Tabernakulum stanowiąca centralną część kościoła. Nadstawka i Tabernakulum zbudowane są z drewna dębowego, w ciemnym, matowym kolorze. Jej brzegi ubogacone są ornamentami z miedzi i mosiądzu a na dwuskrzydłowych drzwiczkach przewija się motyw z kłosów i winogron, symbolizujących chleb i wino. Na środku prezbiterium stoi Stół Pański przy którym odprawiana jest Msza święta.  Ołtarz także wykonany jest z drewna dębowego jak Tabernakulum. Przy ołtarzu umieszczone są cztery lichtarze wykonane przez pana Witolda Nowickiego a nad nim wisi duży drewniany krucyfiks. Rzeźba Pana Jezusa wiszącego na krzyżu uderza nas zasłuchaniem w Obliczu Chrystusa, Jego troskliwością, która zdaje się namawiać do zwierzeń. Dalej stoi chrzcielnica i krzyż z podstawką lichtarza. Od ołtarza wiodą trzy stopnie schodów „zamkniętych” balustradą. Balustrada składa się z dwóch części i jest zrobiona w kształcie trójkąta z wierzchołkiem przy klęczniku, którą zdobią kłosy i winogrona. Trójkąt połączony jest pulpitem. Jest to miejsce przyjmowania przez wiernych Komunii świętej.

 01 Tabernakulum

 

02 Tabernakulum

 

03 Stol Panski  04 Chrzcielnica 
W głębi trójkątnej wnęki stoi
nadstawka z Tabernakulum
„Jam jest
chlebem żywym

Stół Pański

Chrzcielnica

AMBONA: Nieopodal Stołu Pańskiego stoi ambona służąca do czytań liturgicznych oraz głoszenia przez kapłanów homilii; jest to Stół Słowa Bożego. W naszym kościele ambona ma kształt trójkątnego słupa z podwyższeniem i pulpitem do czytania. Na zewnętrznej stronie pulpitu umieszczony jest symbol Ducha Świętego - gołębica. Dolną część słupa zdobi romb, na którym są litery: Alfa i Omega symbolizujące Chrystusa Pana jako Początek i Koniec wszystkiego.

Wracajmy do wnęki przy Tabernakulum. Na pionowej ścianie wymalowane techniką sgraffito są dwa obrazy. Dekoracyjne, załamane pasma ciągną się aż do sufitu. Na tle jasnego popielu przedstawione są z lewej strony kłosy a z prawej strony winogrona. Wykonawcą obrazów oraz ofiarodawcą ołtarza i ambony jest artysta plastyk pan Julian Hrywna.

05 krzyz  06 Ambona   07 Klosy 08 Winogrona 

Rzeźba Pana Jezusa

wiszącego na krzyżu

Ambona

Kłosy

Winogrona

FIGURA SW. JÓZEFA RZEMIEŚLNIKA: Na brzegu wnęki z lewej strony Tabernakulum znajduje się cokół ozdobiony płytkami: "kamienie bocheńskie" a na nim stoi figura PATRONA kościoła parafialnego: świętego Józefa Rzemieślnika. Św. Józef na ręce trzyma Dzieciątko Boże a w drugiej ręce trzyma narzędzie ciesielskie, jakby mówił, że każdą pracą winniśmy chwalić Pana Boga. Oblicze Opiekuna Pana Jezusa jest bardzo spokojne i pogodne, tchnące błogosławioną ciszą. Na cokole widnieje napis: Święty Józefie wspomagaj nas. Tuż za figurą znajdują się sedilla obite materiałem tapicerskim koloru bordo. Ściany nad sedillami wykorzystywane są do umieszczania dekoracji liturgicznych. Dalej w linii prostej po stronie lewej znajduje się ołtarz Miłosierdzia Bożego.

Ołtarz Miłosierdzia Bożego składa się z obrazu Jezusa Miłosiernego z podpisem: JEZU UFAM TOBIE oraz obrazu św. Faustyny apostołki Bożego Miłosierdzia wpisaną w dekorację łagiewnicką. Umieszczone też są słowa do odmawiania koronki, napisane techniką sgrafitto. Po stronie prawej jest obraz O. Pio a pod nim słowa Jego listu z dnia 14.X.1912 roku : "Pan pociesza mnie w mojej słabości. Moje cierpienia są dla mnie źródłem radości. Sam Jezus chce moich cierpień potrzebnych dla dusz."

 09 Figura sw Jozefa

 

10 Oltarz m bozego

 

 10a Obraz m bozego

 11 Obraz O Pio

Figura Św. Józefa

Rzemieślnika

Ołtarz miłosierdzia

Bożego

 

Obraz O. Pio

Nawa główna: W nawie tej stoją rzędy ławek przeznaczone dla wiernych. Naprzeciwko prezbiterium zbudowany jest chór, opierający się na dwóch filarach. Na zewnętrznej ścianie chóru widnieje napis: 1990 Bogu niech będą dzięki 2000, zaś na ścianach prezbiterium i nad chórem techniką sgrafitto są wymalowane tajemnice Różańca świętego. Nad prezbiterium są wymalowane tajemnice RADOSNE I TAJEMNICE SWIATŁA a nad chórem tajemnice BOLESNE i tajemnice CHWALEBNE.

GROTA: W lewej nawie kościoła mieści się grota. Jest to trójkątna wnęka, której tło stanowią "kamienie bocheńskie”. We wnęce stoi figura Matki Bożej z Lourdes wykonana przez rzeźbiarza Andrzeja Majchrzaka. Figura przedstawia Niepokalaną Panienkę ukazującą się Bernadecie Soubirous. Podstawa figury ma kształt kielicha z podnóżkami. Ornamenty zdobiące podstawę wykonał metaloplastyk pan Witold Nowicki. Nad grotą czytamy napis: Odmawiajcie różaniec, zaś pod spodem widnieje napis: Polecenie Matki Bożej. W grocie, w miesiącu maju odbywają się nabożeństwa majowe a w miesiącu październiku odmawiany jest różaniec. Również w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się w grocie apel maryjny połączony z nabożeństwem lourdzkim. Wtedy wszyscy wierni z zapalonymi świecami wyruszają z groty w procesji wokół kościoła. Grota służy także do dekoracji Grobu Bożego i szopki na Boże Narodzenie.

 12 Nawa gl chor

 13 Nawa gl

14 Grota

 15 Grota

Nawa główna - chór

Nawa główna

Grota

Grota

Z grotą tematycznie łączy się witraż w dużym oknie świątyni. Tematyka witraża nad grotą nawiązuje do życia Matki Bożej, której Syn pod krzyżem oddaje w opiekę wszystkie dzieci Kościoła Bożego, mówiąc : „Niewiasto, oto syn Twój" wskazując na św. Jana. Jednocześnie Jezus oddaje nam Maryję za Matkę Niebieską wypowiadając do św. Jana słowa: „Synu, oto Matka Twoja" zwracając się do Matki Bożej. Z lewej strony groty, w płytkiej wnęce stoi figura Matki Bożej Niepokalanej. Historia figurki wisi niżej niej. W kościele nie mogło zabraknąć obrazu Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Wisi on w płytkiej wnęce niedaleko figurki Matki Bożej Niepokalanej.

 16 witraz

 

17 Figura MB Niepokalanej
 

18 Obraz MB Nieust Pomoc 

Witraż w dużym oknie świątyni

Figura Matki Bożej

Niepokalanej

Obraz Matki Boskiej

Nieustającej Pomocy

Z prawej strony groty znajduje się figurka świętego Antoniego ze skarboną na datki dla ubogich.

Pomiędzy oknami w płytkich wnękach umieszczone są obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej, Serca Pana Jezusa i Serca Maryi.

 19 Figura sw Antoniego

20 Obraz MB Czestochowskiej

Figurka świętego Antoniego

Obraz Matki Bożej

Częstochowskiej

Interesującym szczegółem lewej nawy są dwa obrazy namalowane techniką sgrafitto. Jeden z nich usytuowany na górnej przedniej ścianie kościoła tuż przy prezbiterium przedstawia wnętrze warsztatu ciesielskiego, w którym pracują Pan Jezus i święty Józef. Obok obrazu widnieją słowa papieża Piusa XII:

"Nikt z robotników nie miał takiej pełni ducha Chrystusowego jak święty Józef.
Jeśli chcecie być blisko Chrystusa, tedy powiadam wam: Idźcie do Józefa."

Głębię tych słów potęguje rozmieszczenie figur Najświętszej Rodziny w niewielkiej odległości od siebie stwarzając atmosferę NAZARETU.

21 warsztat 

Obraz przedstawiający

wnętrze warsztatu ciesielskiego

Drugi obraz namalowany na tylnej ścianie ukazuje postać Ojca świętego – wspaniałego Polaka i Sługę Bożego. Pod obrazem umieszczone są Jego słowa wypowiedziane w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny/1979 rok/ : „Pokój tobie Polsko, Ojczyzno moja”. Ten obraz szczególnie jest bliski wszystkim Parafianom i nie tylko im.

 22 sw Ojciec

Obraz ukazujący postać Ojca świętego

 
PRAWA NAWA BOCZNA: Opis tej części kościoła rozpoczynamy od obrazu wymalowanego na przedniej górnej ścianie kościoła, ukazujący Pana Jezusa stojącego przy Matce Najświętszej i świętym Józefie, będących pod Jego opieką. Słowa pieśni religijnej wyryte obok wyrażają wdzięczność za Jego troskliwość. Oto ich treść:

"O Józefie ukochany, pod opieką Twoją rósł,
Chleb żywota z nieba dany.
Tyś Go na swym ręku niósł,
Tyś Go w ziarnie pielęgnował
By nakarmił ludzki głód.
Tyś nam ustrzegł i zachował Ten miłości Bożej Cud."

Inny obraz znajduje się na przeciwległej ścianie. Jest to obraz Chrystusa nauczającego rzesze, głoszącego błogosławieństwa na górze z podpisem: ”Błogosławieni, którzy słuchają słowa Mojego”.

Do publicznej działalności Chrystusa Pana nawiązuje witraż będący w dużym oknie: "Jam jest Pasterz dobry". Witraż ukazuje radość Chrystusa ze znalezionej owcy. Jest to scena ewangeliczna, mówiąca o ciągłym poszukiwaniu zagubionych grzeszników i radości z ich nawrócenia. Środkowa część ściany prawej kościoła przedstawia ostatnie dni życia ziemskiego naszego Pana.

 23 P Jezus Rodzice

 24 Blogoslawieni

 25 Pasterz dobry

Obraz ukazujący Pana Jezusa

stojącego przy Matce Najświętszej

i św. Józefie

"Błogosławieni którzy słuchają

słowa Mojego."

"Jam jest Pasterz dobry"

 
W wielką zadumę wprowadza nas namalowany obraz: duży kielich i hostia, który zdobią dwie wielkie litery: Alfa i Omega. Wnętrze kielicha ukazuje nam ostatnią wieczerzę spędzoną z Apostołami. Ostatnia Wieczerza przedstawiona jest bardzo wyraziście, z ogromem miłości na twarzy Zbawiciela, skupionej i wielce przejętej.

26 Kielich 

Obraz: duży kielichi hostia, który zdobią dwie wielkie litery:

Alfa i Omega

Poniżej kielicha znajdują się stacje drogi krzyżowej Chrystusa. Jest ich piętnaście. Wyrzeźbione są w drewnie. Każda stacja drogi krzyżowej Pana Jezusa opatrzona jest lampką w kształcie składanych do modlitwy dłoni. W środku lampki znajduje się świeca jakby podkreślająca ludzką cześć i uwielbienie dla Jezusa. Droga krzyżowa kończy się stacją XV, na której Jezus zwycięża śmierć. Właśnie niedaleko tej stacji stoi jeden z pięciu konfesjonałów. To poprzez Sakrament Pojednania i my również zmartwychwstajemy do nowego życia w Jezusie Chrystusie.

 27 Droga krzyzowa

28 stacja XV 

29 Konfesjonał 

Stacje drogi krzyżowej

Stacja XV

Konfesjonał

Do dekoracji kościoła, w której jest zawsze dużo zieleni przyczyniają się małe witraże dające nastrój modlitewny. Kierując się powyższym idźmy i klęknijmy z wielką pokorą jeszcze raz przed Tabernakulum. Wychodząc ze świątyni przeżegnajmy się wodą święconą i zabierzmy żywego Pana Jezusa w codzienne życie.

 

Wstecz