HISTORIA
 

     Dekretem Ks. Biskupa Ignacego Jeża Ordynariusza Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej z dnia 19 sierpnia 1986 roku znak L K 22-1/86 została erygowana parafia p.w. świętego Józefa Rzemieślnika w Koszalinie przy ul. Łużyckiej 12 A. Jej granicami zostały: ul. Szczecińska, ul. Krakusa i Wandy oraz ul. Gnieźnieńska. Parafia świętego Józefa Rzemieślnika w chwili ustanowienia korzystała z kościoła pod wezwaniem św. Józefa Oblubieńca stanowiącego wikariat Katedry i wchodziła w skład dekanatu Koszalin - Południe.

01 Kosciol

     Dane ogólne: Kościół świętego Józefa Rzemieślnika zbudowany jest na osiedlu "Lechitów" przy ul. Łużyckiej 12 A. Świątynia była konsekrowana 15 października 2000 roku. Poświęcenie kościoła w roku jubileuszowym jest szczególnym znakiem Bożej Opatrzności i błogosławieństwa Bożego. Fundatorem kościoła jest cała Parafia.

Proboszczem i budowniczym świątyni jest Ksiądz Ryszard Hendzel, projektantami są: mgr inż. arch. Irena Skowyrska i mgr inż. arch. Stanisław Skowyrski – małżeństwo z Koszalina. Zaprojektowany przez nich kościół ma kształt prostokąta z dwoma trójkątnymi wnękami. W jednej wnęce mieści się nadstawka z Tabernakulum, a drugą tworzy grota Matki Bożej z Lourdes. Świątynia składa się z niszy będącej prezbiterium, nawy głównej i dwóch naw bocznych. Przyległymi pomieszczeniami do kościoła są: zakrystia, kruchta i wieża.

     A oto kilka danych dotyczących naszej parafii. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Rzemieślnika w Koszalinie liczy około 10 000 wiernych. Proboszczem wspólnoty parafialnej jest Ksiądz Kanonik Ryszard Hendzel. Obecnie w pracy duszpasterskiej pomaga Księdzu Proboszczowi dwóch Księży Prefektów. Na terenie parafii znajdują się trzy przedszkola, Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Specjalna nr 14, Zespół Szkół Samochodowych nr 10, prywatna Szkoła Atlas i Zespół Szkół nr 12. Oprócz Księży Prefektów zatrudnionych jest ośmiu Katechetów świeckich, którzy mają lekcje religii po dwie godziny tygodniowo. Dodatkowa katecheza uczniów odbywa się także w kościele. Obejmują one młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Mają też miejsce katechezy dla młodzieży ponadgimnazjalnej, które są zarazem kursem przedmałżeńskim. Odbywają się one raz w miesiącu, tak samo jak katechezy dla osób dorosłych.