Adres Parafii: 
Diecezja Koszalińsko - Kołobrzeska
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa Rzemieślnika
ul. Łużycka 12A, 75-113 Koszalin

Tel. 094/ 342 29 06
 
 
Kancelaria:
wtorek i czwartek w godz. 18.00-19.00
piątek w godz. 9.00-10.00.