KANCELARIA PARAFIALNA

WTOREK OD 18.00 DO 19.00

CZWARTEK OD 18.00 DO 19.00

PIĄTEK OD 9.00 DO 10.00

 

Dokumenty potrzebne do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

  • CHRZEST

akt urodzenia dziecka (odpis)
dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek)
zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

  • BIERZMOWANIE

akt chrztu

zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

  • MAŁŻEŃSTWO

aktualne metryki chrztu
dowody osobiste
ostatnie świadectwo katechizacji
świadectwo bierzmowania
zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny

  • POGRZEB KATOLICKI

akt zgonu
zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

 

Ofiary składane przy okazji zawierania sakramentu małżeństwa, chrztu

oraz pogrzebu jest ofiarą płynącą z serca na rzecz utrzymania parafii.

Serdecznie dziękujemy za złożona ofiarę

z racji wydawanych dokumentów w kancelarii.

 

Wstecz