Rada Duszpasterska: ciało doradcze Ks. Proboszcza w ważnych sprawach.
Przewodniczy wszystkim grupom.
Odpowiedzialny: Marian Pacyna.
 
Akcja Katolicka: organizuje i czuwa nad przebiegiem różnych spotkań duszpasterskich.
Odpowiedzialny: Zbigniew Zacharewicz.
 
Grupa Porządkowa „Totus Tuus”: odpowiada za porządek.
Odpowiedzialny: Henryk Masiak.
 
Caritas: zajmuje się pomocą dla potrzebujących.
Odpowiedzialna: Małgorzata Napieralska.
 
Straż Honorowa - I Rycerstwo Niepokalanej: Modlitwa wynagradzająca.
 
Żywy Różaniec: Modlitwa różańcowa.
Odpowiedzialna: Maria Madera.
 
Rodzina Przyjaciół Seminarium Duchownego w Koszalinie: Modlitwa o powołania.
Odpowiedzialna: Helena Szymańska.
 
Zintegrowana Poradnia Rodzinna: udzielanie małżonkom porad.
Odpowiedzialna: Krystyna Grabowska. Poradnictwo Rodzinne - Agnieszka Zacharewicz
 
Duszpasterstwo Kolejarzy.
Odpowiedzialny: Antoni Pachana.
 
Duszpasterstwo Policji
Odpowiedzialny: Ks. Tadeusz Kanthak
Duszpasterz Kolejarzy i Policji: Ks. Prob. Tadeusz Kanthak
 
Schola dziecięca i młodzieżowa
Odpowiedzialny: Ks. Rafał Kowalski
 
Ministranci, lektorki i lektorzy
Opiekun: ks. Rafał Kowalski
 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Asystent kościelny: ks. Rafał Kowalski
 
Krąg Biblijny
Odpowiedzialny: ks. Henryk Koska
 
Odnowa w Duchu Świętym
Odpowiedzialny: ks. Tadeusz Kanthak