Szczęść Boże !
 
Witamy na stronie internetowej naszej parafii.
 
 

 

 

 Npompejanska

 

 

 
 
Intencja papieska na luty 2020 r. o usłyszenie wołania migrantów:
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników,
pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.
 
 
Św. Cezarego z Nazjanzu
Św. Modesta z Trewiru
Św. Wiktora, pustelnika
Poland 94.6% Poland
United States 3.2% USA
United Kingdom 0.5% United Kingdom
Germany 0.3% Germany
Switzerland 0.2% Switzerland
Canada 0.2% Canada
Russian Federation 0.2% Russian Federation
Brazil 0.2% Brazil

Razem:

88

Krajów
235314
Dzisiaj: 19